פרטי התקשרות והגעה

מספרי טלפון: 089441490

פקס:089418358

כתובת מלאה : ת"ד 1 רחובות

מיקוד: 94410606

כתובת מייל: amuta_kp@clalit.org.il

טופס ליצירת קשר